Hotellet er etablert på Skatval Gård i Stjørdal kommune.

  • Innkjøring fra E6
  • 7 km fra Trondheim Lufthavn, Værnes
  • 35 km nord for Trondheim